Трендові студії


УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 
Трендових студій «Нова українська школа»
(Studios Trend)


І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Трендові студії (Studios Trend, від італійського слова «studium» — навчання та англійського «trend» – тенденція) - це форма професійного навчання, що забезпечує учасникам можливість «йти в ногу з часом» і бути в курсі сучасних тенденцій, трендів. Студія характеризується можливістю у вільній формі викладати й опановувати різноманітні авторські ідеї та напрацювання; поєднувати творчо працюючих працівників і тих, які прагнуть підвищити професійний рівень й самовиразитися.
Трендові студії — це інтерактивний презентаційний захід у межах серпневого «Конгресу освітян Донеччини – 2017» (далі – Конгрес), на якому методичні кабінети (центри), управлінці, науково-педагогічні та педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міст (районів) області матимуть можливість представити власні авторські ідеї, розробки, знахідки щодо ефективних шляхів підвищення якості освіти в межах сучасних освітніх трендів.

1.2. Метою Трендових студій є поширення інноваційного методичного, управлінського та педагогічного досвіду освітян області  щодо впровадження сучасних освітніх трендів; обговорення сучасних тенденцій і викликів у розвитку освітніх технологій, факторів протидії та пришвидшення їхнього впровадження.

1.3. Основними завданнями Трендових студій є наступні:
 • презентувати інноваційні знахідки методичних служб, навчальних закладів, окремих педагогічних працівників області з упровадження сучасних освітніх трендів, що сприяють підвищенню якості освіти;
 • об’єднати учасників освітнього процесу в пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти; розвитку ідей, технологій, навчальних проектів і програм у межах сучасних освітніх трендів;
 • стимулювати творчу діяльність та відкриття нових можливостей у професійній самореалізації педагогічних працівників;
 • розвивати професійні контакти та співпрацю працівників Дон облІППО, методичних служб, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міст та районів області.

1.4. Формат Трендових студій
Трендові студії працюватимуть у двох форматах – виставкова експозиція та панельні дискусії – за такими векторами:
Вектор № 1. Інтегроване навчання
Вектор № 2. Освітні проекти
Вектор № 3. Дистанційне навчання
Вектор № 4.  Проекти STEАM-освіти
Вектор № 5. Перевернуте навчання
Вектор № 6. Методичний супровід інклюзивної освіти
Вектор № 7. Інтеграція українознавчого компонента в діяльність сучасного вчителя української мови та літератури
Вектор № 8. «Арт-альтанка»
Вектор № 9. Компетентнісне навчання в початковій школі
  
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

2.1.1. Виставкову експозицію (стаціонарну) Трендових студій складатимуть презентаційні майданчики міст і районів області – з найбільш ефективними інноваційними доробками методистів МК/МЦ, управлінців та педагогічних працівників ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ із різних векторів (п. 1.4), визначеними за результатами проведеного у містах/районах відбору (при відборі й підготовці матеріалів рекомендуємо скористатися досвідом учасників Обласних креатив-лабораторій  2017 року).
Експозиційні матеріали від міста/району мають бути оформлені в єдиному стилі у вигляді брошур формату А-5 невеликого об’єму із зазначенням назв векторів.
З метою обміну досвідом й інноваційними знахідками передбачено представлення виставкових матеріалів представниками міст/районів та обмін презентаційними варіантами брошур між учасниками виставки.
По одній найкращій з кожного вектора роботі від міста/району (до 9 матеріалів) беруть участь у конкурсі виставкових робіт (Посилання 4). Роботи-переможці будуть надруковані (із збереженням авторських прав) у збірнику з досвіду роботи навчальних закладів Донецької області – до Дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» 24-26 жовтня 2017 р. у м. Києві.

2.1.2. Вимоги до оформлення векторів експозиції:

Вектор № 1. Інтегроване навчання
Формат  матеріалів: Брошури (А-5) з авторськими розробками інтегрованого заняття, уроку (або серії інтегрованих занять/уроків, теми, модуля, курсу тощо) з предметів інваріантної складової дошкільної, шкільної, позашкільної освіти.
Напрями прикладної спрямованості розробок:
 • Класична освіта
 • Робота з обдарованими дітьми
 • Інклюзивна освіта
Структура брошури:
 1. Пояснювальна записка – автор, назва, мета, завдання, очікувані результати, місце заняття/уроку (теми, модуля тощо) у системі навчального курсу (ів); спрямованість (цільова аудиторія), актуальність.
 2. Покроковий сценарій заняття/уроку з методичними та практичними рекомендаціями щодо кожної його частини (з обов’язковими посиланнями на використані сторонні ресурси):
 • Опис (№ та тема заняття/уроку, його мета та завдання, очікувані результати, план, обладнання)
 • Інструктивно-методична частина (рекомендації автора щодо доцільності проведення даної інтеграції; системи оцінювання на уроці; порад вихованцям/учням для успішного оволодіння даним матеріалом тощо)
 • Зміст (розробка самого заняття з обов’язковим виділенням його змістовних частин)
 • Додатки – посилання на додаткові джерела з обраної теми; інструкції щодо використання авторських дидактичних ресурсів (ігор, симуляторів, тренажерів), застосування яких передбачене на занятті/уроці; зразки використаної наочності; правила проведення навчальних вправ тощо.
3. Висновки – значущість представленого матеріалу в системі викладання обраних предметів та перспективи розвитку інтеграції у зазначеному напрямі.

Вектор № 2. Освітні проекти
Формат  матеріалів: Брошура з авторською розробкою проекту(ів) у вигляді кейсу проектної документації.
Проектні напрями:
 • Освітні
 • Культурні
 • Проекти соціальної дії
 • Економічні
 • Громадські проекти
Структура брошури:

1. Пояснювальна записка – автор, назва та мета проекту, завдання, очікувані результати, місце проекту в системі діяльності НЗ; спрямованість (цільова аудиторія), актуальність.

2. Аплікаційна форма до проекту:

2.1. Назва проекту
2.2. Менеджер(и) проекту
Ім’я, прізвище
Освітній заклад/ організація, місто/район/громада, посада
Адреса електронної пошти


2.3. Мета проекту
2.4. Хто є організаторами і партнерами проекту? Чітко зазначте запропоновану роль кожного партнера.
Роль
Контактна особа + контактні дані
Роль у проекті
Організатор
Шмаль К.В., директор Покровського ДНЗ №32
+380935677894
uruyfg@gmail.com
Організація взаємодії між структурними підрозділами проекту
Партнер
Пітер Кох, представник організації Фонд ім Ф.Еберта в Україні
+380956783212
jkjwuiuw@i.ua
Фінансування ремонтних витрат у приміщенні ДНЗ2.5. Хто є залученими сторонами і цільовою аудиторією проекту?
Загальна інформація
2.6. Опишіть поточну ситуацію у галузі, на яку спрямовано даний проект. Які існують проблеми, шляхи вирішення? Які інші ініціативи або проекти запроваджуються у цій галузі?
2.7. Яким чином даний проект змінить цю поточну ситуацію, і чого він досягне на локальному та глобальному рівнях?
Очікувані результати проекту
2.8. Чітко і конкретно опишіть результати проекту на локальному та глобальному рівнях.
2.9. Як заплановані заходи / компоненти проекту приведуть до досягнення результатів проекту?
Структура проекту
2.10. Опишіть всі заплановані заходи / компоненти проекту.
Для кожного з заходів / компонентів проекту, визначте: а) його цілі, б) орієнтовні дати (місяці) запровадження, в) кількість учасників та їх категорії (напр. 100 учнів X, 5 представників обласної адміністрації Y), г) місце (місця) проведення
Соціальний, інституційний, інший вплив проекту
2.11. Як даний проект вплине на розвиток НЗ, організації / громади?
2.12. Як вплив проекту буде продовжуватись після його завершення?
Просування (promotion), моніторинг, оцінка і звітність проекту
2.13. Як ви будете просувати проект (наприклад, через партнерів, веб-сайти, засоби масової інформації та ін.)
2.14. Як буде відстежуватись проведення проекту? Опишіть систему моніторингу проекту, звітності по проекту, оцінки роботи проекту та його результатів.  
Бюджет проекту та фінансування з інших ресурсів
2.15. Визначте детальний бюджет проекту, включаючи грошові та не-грошові внески від всіх партнерів (у гривнях для кожної категорії)
Назва категорії
Вартість одиниці, грн.
Кількість одиниць
Фінансування від партнерів (визначити, яких з посиланням на пропозиції)
Всього, грн.
ручка
3.50
10
За рахунок особистих витрат
35.00
проектор
12000.00
2
За рахунок ЮНІСЕФ
24000.00
Загалом


12000.00
12035.00

3. Висновки – значущість наданого матеріалу та перспективи розвитку обраного проектного напряму для вашого НЗ.

Вектор № 3.Дистанційне навчання
Формат матеріалів: брошура з авторською розробкою електронного навчального уроку, модуля, курсу з предметів інваріантної складової (за типовим навчальним планом) для учнів  1-11 класів.
Напрями прикладної спрямованості модулів:
 • Класична освіта
 • Робота з обдарованими учнями
 • Освіта для дітей з особливими освітніми потребами
Структура брошури:
1. Пояснювальна записка – автор, назва, мета, завдання, очікувані результати, місце уроку (модуля, курсу) в програмі; спрямованість (цільова аудиторія), актуальність.
2. Покроковий навчальний контент з методичними та практичними рекомендаціями щодо використання кожної частини (з обов’язковими посиланнями на використані сторонні ресурси):
 • Опис
 • Інструктивно-методична частина
 • Зміст
 • Додатки
3. Висновки – значущість наданого матеріалу для навчального закладу.

Вектор № 4.Проекти STEАM-освіти
Формат  матеріалів: брошура з авторською розробкою SТЕАМ-проекту, що пройшов  апробацію в закладах освіти
Структура проекту:
 • Назва проекту
 • Мета проекту
 • Завдання проекту
 • Синхронізація  програм

Предмет
Тема
Завдання  за предметами
Очікуваний результат з предмету (продукт у проекті)
 • Етапи проекту: послідовність за предметами, діяльність дітей, терміни, фото
 • Підсумковий результат (продукт)
 • Скріншоти та фото продукту.

Вектор № 5. Перевернуте навчання
Формат  матеріалів: Брошура з авторською розробкою циклу уроків (у межах однієї теми або річного курсу) за моделлю перевернутого навчання, які пройшли апробацію в закладах освіти та були презентовані на міському (районному) рівні. До брошури має бути наданий електронний додаток з відеоматеріалами.
Структура брошури:
1. Назва
2. Пояснювальна записка
3. Річний план – зазначити теми і кількість годин в темі
Тема 1. ААА – 10год
Тема 2. ААБ – 20 год
Тема 3. АББ – 15 год 
4. Календарний план теми:      
Урок № 25. Ааааааа
Урок № 26. Ааааааб
Урок № 27. Ааааабб
5. Поурочне планування теми

6. Завдання до кожного етапу уроку
З прикладом можна ознайомитись https://sites.google.com/site/chemistryflipped/urok-1

Вектор № 6.Методичний супровід інклюзивної освіти
Формат матеріалів: Брошура з методичними рекомендаціями щодо впровадження та розбудови окремих напрямків інклюзивного освітнього простору в навчальних закладах Донецької області.
Можливий зміст брошури:
 • Створення моделі інклюзивної освіти в Школі Педагогічної Гармонії як передумова для повноцінної соціальної мобільності дітей з обмеженими можливостями. Презентація організаційно-методичного супроводу діяльності керівних та педагогічних кадрів загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, які впроваджують інклюзивну освіту.
 •  «Майбутнє України будуємо разом». Досвід навчально-виховної роботи з актуальних проблем патріотичного виховання у спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладах.
 • Використання ІКТ в умовах спеціальної школи-інтернату. Презентація педагогічного досвіду використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності керівників спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів обласної форми власності.
 • Система методичного супроводу професійно-трудового навчання в умовах спеціальної школи-інтернату». Висвітлення проблеми соціально-трудової адаптації школярів в сучасних соціально-економічних умовах, формування в них виробничої компетентності; популяризація позитивного досвіду вчителів трудового навчання шкіл-інтернатів області.
 • Формування культури здоров'я школярів в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Напрями роботи з  питань створення здоров'язберігаючого простору в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Вектор № 7.Інтеграція українознавчого компонента в діяльність сучасного вчителя української мови та літератури
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді визначає «патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку». Одним із засобів національно-патріотичного виховання є вивчення українознавства. Оскільки «Українознавство» як навчальний курс варіативної складової навчального плану  викладається не у всіх школах Донецької області, можлива інтеграція українознавчого компонента в усі сфери навчально-виховного процесу: урочну, позакласну, гурткову, проектну, індивідуальну тощо.
Формат матеріалів: Брошура з досвіду впровадження українознавчого компонента в різні сфери діяльності вчителя української мови та літератури (в урочну, позакласну, гурткову, проектну, індивідуальну роботу тощо).
Можливий зміст брошури:
 1. Система роботи методичної служби щодо популяризації українознавчого компонента в навчально-виховному процесі.
 2. Класифікація методів інтеграції українознавчого компонента в уроки української мови та літератури.
 3. Авторські програми курсів українознавчого спрямування.
 4. Опис досвіду впровадження українознавчого компонента в позакласну, гурткову та проектну діяльність.
 5. Розробки нетрадиційних уроків української мови та літератури, що передбачають упровадження інноваційних педагогічних технологій для інтеграції українознавчого компонента.

Вектор 8. «Арт-альтанка»
Арт-альтанка (від англ. аrt – «мистецтво», від італ. altana — «тераса на даху») – мистецький простір для відпочинку та обміну досвідом. На даному заході демонструватимуться вироби декоративно-ужиткового мистецтва, виготовлені вихованцями, учнями та педагогами ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ області (відповідно до поданих заявок), а також пристендові майстер-класи з технології виготовлення представлених виробів (обрані оргкомітетом виставки).
Формат: виставка та пристендові майстер-класи.
Напрямки виставки:
- «Дефіле технологій»: виготовлення одного об’єкта різними технологіями обробки волокнистих матеріалів, деревини і металу згідно наданих заявок;
- «Інтер’єрна прикраса»: моделі велосипедів, самокатів, мотоциклів, машин тощо.
Тривалість одного майстер-класу – до 7 хв., майстрами можуть бути педагоги та учні.

Вектор № 9. Компетентнісне навчання в початковій школі
Формат  матеріалів: презентаційні ролики та буклети за результатами Web-вітрини «Інновації у роботі з першокласниками».


2.2. Панельні дискусії як відкритий тип обговорення передбачає обмін думками щодо запропонованої тематики; учасники обговорення можуть задавати питання спікерам, вислуховувати їхню думку, спільно виробляти рекомендації щодо вирішення дискусійних питань.
У межах Трендових студій планується робота 6-ти панелей за тематикою Обласних креатив-лабораторій 2017 року:

Панель № 1. Інтегроване навчання
Інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей різних навчальних предметів навколо однієї теми, є одним із перспективних трендів, ефективним дидактичним засобом створення в дітей та учнів цілісної картини світу. Ефективністьінтегрованого навчання підтверджено успішним досвідом європейських ЗНЗ.
Необхідність роботи в даному напрямі викликана потребою поширення серед освітян Донецької області знань щодо основних засад інтегрованого навчання як освітнього тренду та формування практичних навичок розробки інтегрованих занять/уроків у зв’язку з потребами сучасної української освіти, оновленням  програм, важливістю забезпечення наступності у навчально-виховному процесі ДНЗ, школи та ПНЗ. 
Учасникам панельної дискусії буде запропоновано визначити позитивні та негативні сторони впровадження інтегрованого навчання.

Панель № 2. Освітні проекти
Актуальність започаткування проектного менеджменту обумовлена сучасними реформами в сучасній освіті України, що вимагають проектного способу перспективного планування та мислення. Продуктивність і перспективність проектної діяльності в освіті підтверджується успішним досвідом європейських партнерів України та успіхом тих навчальних закладів Донецької області, які запровадили освітні й гуманітарні програми та значно покращили свою матеріальну базу завдяки участі в міжнародних проектах.
Потребою сьогодення є обізнаність освітянської спільноти щодо пошуку додаткових ресурсів: доступу до технологій запровадження європейських освітніх стандартів, методів і способів навчання й організації освітнього простору, консультаційної та організаційної допомоги європейських фахівців освіти, матеріального й фінансового покращення стану НЗ області тощо для розвитку освіти через проектну діяльність – саме цьому буде присвячено панельну дискусію.

Панель № 3. Дистанційне навчання
Актуальність упровадження дистанційного навчання в нашій області полягає у забезпеченні рівного доступу дітей та дорослих будь-якого віку і стану здоров’я (у т.ч. – з тимчасово окупованих територій) до якісної основної або додаткової освіти на дистанційній основі та можливості отримання відповідного документу про освіту державного зразка. Елементи дистанційної освіти поступово поширюються за межі базових дистанційних шкіл – серед педагогічних колективів та окремих педагогів загальноосвітніх шкіл у технологіях змішаного навчання, перевернутого класу та ін.; в роботі з обдарованими дітьми та дітьми з особливими потребами.
Шляхи поширення системи дистанційного навчання будуть обговорені в ході панельної дискусії.

Панель № 4.  Проекти STEАM-освіти
STEАM-освіта (STEAM = Science + Technology + Engineering + Arts + Mathematics) як  поєднання природничих наук, технології, інжинірингу, мистецтва, математики при вивченні однієї теми є основою розвитку діяльнісного, компетентнісного підходів, підприємницьких навичок тощо. STEАM розвиває здатність до дослідницької, аналітичної роботи, експериментування, критичного мислення. У STEАM-освіті активно розвивається креативний напрям, що включає творчі та художні дисципліни (промисловий дизайн, архітектура й індустріальна естетика тощо), втілює синтез науки і мистецтва.
Продуктивність та перспективність упровадження STEАM-освіти підтверджується успішним досвідом європейських ЗНЗ. За даними досліджень, залучення 1% населення до STEM-професій підвищує ВВП країни на $ 50 млрд. А потреба у фахівцях з цих сфер стає дедалі більшою.
Як запровадити проекти STEАM-освіти у навчальних закладах? Як STEАM-освіта пов’язана з оптимізацією системи знань? Ці питання планується обговорити в ході панельної дискусії.

Панель № 5. Перевернуте навчання
Пасивне прослуховування інформації на уроці (коли засвоюється не більше 15-20 % інформації) відходить у минуле, а що приходить на зміну? Серед трендів в освіті найближчого майбутнього – концепція «перевернутого класу» (flipping classroom).
Як виглядає традиційний освітній процес у більшості шкіл? Починається урок, учні з увагою і трепетом дивляться на вчителя і той нарешті являє своє слово, що триває від 5 хвилин до нескінченності. Потім – виконання завдань, знову слово вчителя і лише після цього діти отримують довгоочікуване домашнє завдання, з яким справляються вдома поодинці.
Що ж відбувається в «перевернутому класі»? Із лекційним матеріалом і презентаціями діти знайомляться вдома, переглядаючи підготовлені педагогом тематичні відеоролики. А традиційне домашнє завдання вони виконують наступного дня у класі в ході індивідуальної та групової діяльності, спілкуючись з однокласниками і педагогом. Простіше кажучи, основні навчальні дії помінялися місцями: те, що раніше було класною роботою, освоюється сьогодні в домашніх умовах, а колишнє домашнє завдання стає предметом обговорення у класі.
У ході панельної дискусії обговорюватимуться можливості використання перевернутого навчання в шкільній практиці, його переваги та досвід впровадження.

Панель № 6. Методичний супровід інклюзивної освіти (запрошуються керівники інтернатних закладів ОКВ та ЗНЗ, ДНЗ, в яких упроваджується інклюзивна освіта).
Дискусію буде присвячено актуальній проблемі розбудови інклюзивного освітнього простору на Донеччині. Будуть розглянуті питання наукового, управлінсько-методичного та психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; представлені напрацювання методичного інструментарію щодо впровадження нових освітніх технологій спеціальної та інклюзивної освіти.
Панель № 8. Трудове навчання  в українській школі. Завантаження
Актуальність започаткування нової навчальної програми з трудового навчання для учнів 5-9 класів обумовлює необхідність обговорення нових підходів до реалізації змісту трудового навчання, мети та завдань предмету.
Учасники панельної дискусії мають спільно виробити рекомендації щодо розробки календарно-тематичного планування з предмету.

2.3. Виставка працює протягом роботи Трендових студій за розкладом, затвердженим оргкомітетом.
  
ІІІ. ПІДГОТОВКА ДО ТРЕНДОВИХ СТУДІЙ «Нова українська школа»

3.1. Організаційно-методичний супровід та консультативну підтримку проведення Трендових студій здійснює організаційний комітет (Оранізаций комітет Трендових студій).
3.2. Заявки на участь у виставковій експозиції (Заявка на участь у виставковій експозиції Трендових студій «Нова українська школа), конкурсі виставкових робіт (Заявка  на участь у конкурсі виставкових робітта панельних дискусіях (Заявка на участь у панельній дискусії) надаються від МК(МЦ) міста/району на е-адреси відповідальних представників організаційного комітету.
3.3. Учасники гарантують авторство виставковоїроботи.
3.4. Оригінальні виставкові матеріали монтуються відповідальними особами від МК(МЦ) міст та районів під керівництвом членів оргкомітету в день проведення заходу. Про дату, час та місце проведення виставки буде повідомлено додатково.
3.7. Оргкомітет Трендових студій залишає за собою право презентувати подані матеріали, зберігаючи права авторів.
  
ІV. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

4.1. За кожним вектором виставки (відповідно до поданих заявок і матеріалів) організаційний комітет обирає найкращі виставкові роботи (до 5).  Розробки мають бути релевантними до Концепції «Нова українська школа», регіональної програми «Освіта Донеччини у європейському вимірі. 2017-2020 роки» та вирішувати завдання, окреслені в цих документах; мати чітку логічну структуру з широким використанням інфографіки.
Автори робіт-переможців будуть нагороджені дипломами переможців виставки.
Роботи-переможці будуть надруковані (із збереженням авторських прав) у збірнику з досвіду роботи навчальних закладів Донецької області – до Дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» 24-26 жовтня 2017 р. у м. Києві.
4.2. Активні учасники виставкової експозиції та панельних дискусій Трендових студій нагороджуються сертифікатами.