Концепція Конгресу


КОНЦЕПЦІЯ
ІІІ Конгресу освітян Донеччини
«ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ: 
національний та європейський вектори розвитку»
21 – 23.08.2017


Разом побудуємо європейське суспільство –
суспільство освіченого загалу, високої культури
і рівних можливостей
                                Лілія Гриневич

І. Загальна частина


На сучасному етапі реформ в Україні освіта стає вирішальним чинником зміцнення інтелектуального потенціалу держави, передумовою збереження її цілісності та недоторканості території. Головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації конкурентоспроможної у ХХІ столітті успішної особистості громадянина України; формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створення й розвиток цінностей громадянської освіти з урахуванням досвіду європейських країн.
Модернізація української освіти безпосередньо пов'язана з її інтеграцією у європейський освітній простір. Цей процес є складним, суперечливим і довготривалим. Однак він не має альтернатив. Щоб вийти на один рівень із розвиненими країнами Європи та світу, українська освіта має пройти «європейський шлях», налагодити партнерську взаємодію з європейськими освітніми закладами і запозичити все те найкраще, що робить європейську освіту найбільш визнаною і конкурентоспроможною у світі.
Важливим при цьому є і збе­реження власних надбань, якими українська система освіти завжди вирізнялась серед інших країн європейського простору. Виховання національної свідомості та ціннісних ставлень на основі розуміння власної історії та культури, усвідомлення національної ідентичності – не менш актуальний вектор модернізації української освіти.
Події останніх років в нашій області яскраво довели необхідність не просто відбудови, а побудови суперсучасної Донеччини – з новими потужними технологіями, новітнім типом комунікацій і стосунків між людьми, модернізованими культурною й освітньою парадигмами, із новим  життям – успішним та щасливим.
З метою розбудови системи якісної, конкурентоспроможної, доступної освіти Донецької області відповідно до запитів особистості, вимог сталого інноваційного розвитку громади, суспільства, економіки, європейських вимірів і стандартів розпочато «перезавантаження» освіти області у контексті реалізації регіональної програми розвитку освіти «Освіта Донеччини у європейському вимірі. 2017-2020 роки». Особливістю нової системи освіти Донеччини є гармонійне поєднання національного та європейського векторів розвитку.

1.1. Конгрес освітян Донеччини – обласний форум, що збере понад 500 учасників із 27 міст і районів, об’єднаних територіальних громад області.
1.2. До участі в Конгресі запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, методичні служби; управлінці, керівники методичних об’єднань та педагоги, психологи, соціальні педагоги ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ області; представники громадських освітніх організацій, волонтери.
1.3. Мета Конгресу: обговорення й визначення національних та європейських векторів оновлення системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної та післядипломної освіти області, узгодження позицій і спільних дій представників різних її ланок з питань реалізації регіональної програми розвитку освіти «Освіта Донеччини у європейському вимірі. 2017-2020 роки».
1.4. Завдання:
1. Презентувати бачення нової системи освіти області за програмою «Освіта Донеччини у європейському вимірі. 2017-2020 роки», що гармонійно поєднає національні здобутки та європейський досвід розвитку освіти.
2. На основі пріоритетів регіональної програми розвитку освіти визначити завдання щодо реформування системи освіти області за всіма її ланками  у 2017-2018 н.р.
3. Забезпечити інтеграцію науки, методичного і психологічного супроводу, практичної педагогічної діяльності та громадських освітніх ініціатив для більш успішної реалізації національних та європейських векторів розвитку освіти області.
4. Презентувати інноваційний методичний, управлінський та педагогічний досвід освітян області.
5. Окреслити основні етапи та напрацювати рекомендації щодо стратегічного планування розвитку освітніх осередків, ефективного управління освітою в об'єднаних територіальних громадах області на основі Концепції Нової української школи.
6.  Виробити резолюцію щодо шляхів оновлення та розвитку системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної та післядипломної освіти області, узгодження позицій і спільних дій представників різних її ланок з питань запровадження реформ.
1.5. Організатор Конгресу освітян Донеччини – Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, який: розробляє концепцію і програму Конгресу; інформує потенційних учасників про заходи й умови проведення заходів, розсилає інформаційні листи; здійснює організацію та проведення Конгресу.
1.6. Мови Конгресу – українська, російська, англійська.
1.7. Конгрес проходить на базі м.м. Краматорська, Слов’янська відповідно до програми.

ІІ. Програма Конгресу


2.1. Конгрес освітян Донеччини триває протягом трьох робочих днів.
2.2. Програмою Конгресу передбачено:
  •  трендові студії «Нова українська школа» (Studios Trend);
  • відкриття Конгресу, пленарне засідання;
  • робота секцій відповідно до програми (практикуми, методичні вітальні, круглі столи, дискусійні клуби, воркшопи, майстер-класи, педагогічний хакатон, віртуальна подорож, палітра інновацій);
  • закриття Конгресу, веб-конференція за підсумками ІІІ Конгресу освітян Донеччини «Освіта Донеччини: національний та європейський вектори розвитку».

ІІІ. Нагородження учасників


3.1. Оргкомітет Конгресу нагороджує сертифікатами найбільш активних учасників роботи секцій – за презентовані найцікавіші й найефективніші інновації в роботі.
3.2. За кожним вектором виставкової експозиції Трендових студій (відповідно до поданих заявок і матеріалів) організаційний комітет обирає до 5 найкращих виставкових робіт, автори яких нагороджуються дипломами переможців виставки.
3.3. Активні учасники панельних дискусій Трендових студій нагороджуються сертифікатами.
3.4. Володарі сертифікатів мають право використовувати їх для популяризації власної діяльності.